T O V A R  Z A  V Ý H O D N Ú  C E N U  –  R O K  2018                                                          
 • Bacti plus 500 g  – 9,90  € Výborná cena!!!                                                                         
 • Krištalické hnojivo KRISTALON 500 g – 2,99 € (všetky druhy)                             
Semená od firiem SEMO,  DOBRASEMENA.CZ od  0,28€              
S U B S T R Á T Y  A G R O  C S  A  F O R E S T I N A :                                                                                
 • Záhradnícky substrát AGRO CS  75 l – 5,19 €                                                                                       
 • Záhradnícky substrát AGRO CS   50 l – 4,39 €                                                                                      
 • Rašelina AGRO CS 75 l – 5,49 €                                                                                                                   
 • Rašelina AGRO CS 50 l – 4,39  €                                                                                                                 
 • Izbový substrát AGRO CS  50 l – 4,39 €
 • Substrát Pelargónia AGRO CS  50 l – 4,39 €
 • Substrát Trávnikový AGRO CS  50 l – 4,39 €
 • Substrát na okrasné dreviny AGRO CS 50 l –  4,39 €
 • Substrát PROFI AGRO CS Výsevný  70 l – 6,00 €
 • Substrát Výsevný FORESTINA  40 l – 4,00 €
 • Substrát Výsevný AGRO CS  20 l –  2,49 €                                   
 • Substrát Výsevný AGRO CS  10 l –  1,60 € 
 • Substrát Výsevný FORESTINA  15 l preparovaný – 2,50 € 
 • Píniová kôra (borovicový mix) AGRO CS  70 l – 4,19 €  
 •  Píniová kôra (čistá borovica) 70 l – 10,00 € 
 • Mulčovacia kôra 100 l AGRO CS  – 5,79 €
 • Mulčovacia kôra 70 l KERA – 3,49 €
 • Farebná štiepka 70 l AGRO CS – 7,00 €    4 druhy farieb         
P R O F E S I O N Á L N E  S U B S T R Á T Y  AGRO CS:
 • RS l profimix (výsevný substrát ) AGRO CS  150 l – 9,00 €
 • RS ll profimix (hrnkovací substrát) AGRO CS  150 l – 9,00 €
 • RS III profimix (výsadbový substrát) AGRO CS  150 l – 9,00 €
 • Rašelina AGRO CS  180 l – 9,00 €
P O S T R E K Y :
 • Roundup klasik pro 1 l – 12,90  €
 • Touchdown  1 l – 13,99 €
 • Bofix 1 l –  69,00 €
 • Bofix 500 ml – 37,00 €
 • Bofix 250 ml – 18,90 €
 • Bofix 100 ml – 7,90 €
 • Kaput green 1 l – 13,99 €
H N O J I V Á :
 • NPK 25 kg – 15,50 €
 • LAD 25 kg – 12,00 €
 • Síran Amónny 25 kg – 11,50  €
 • Síran Draselný 25 kg -26,50 €
 • Superfosfát 25 kg – 12,50  €
 • Travcerit 25 kg – 16,80 €
 • Cererit 25 kg – 21,50 €
 • Slovcerit 25 kg – 20,90 €
 • Kravský hnoj 25 kg – 18,50
 • Ovčí Hnoj 25 kg – 26,50
 • Travin 20 kg – 49,90 
A G R O F Ó L I A 6m šírka – 3,00 €/BM
 • Netkaná textília čierna 1,6 x5m – 2,90 €
 • Netkaná textília čierna 1,6 x 10 m – 4,90 €
 • Netkaná textília čierna 3,2 x 5 m – 4,90 €
 • Netkaná textília čierna 3,2 x 10 m – 9,90 €
Ponuka cibuľky sadzačky a cesnaku na rok 2018…
 •  Cibuľka sadzačka podľa aktuálnej ponuky
 • Cesnak sadbový podľa aktuálnej ponuky
 • Sadbové zemiaky podľa aktuálnej ponuky
  …….. a veľa ďalšieho  tovaru za výhodné ceny